Dzień 130 z 365 DOBRYCH DNI!   Pod prawem? Czy ponad prawem? To odwieczny problem wielu ludzi. Co faktycznie stanowi o naszej wolności? Prawo nadawane przez garstkę, ogół społeczności czy my?   Większość z nas żyje pod prawem danego