Dzień 133 z 365 DOBRYCH DNI! Jabłko Adama. Biblia podaje, że gdy je zdał skończył się raj, a człowiek poznał czym jest grzech. Utracił swój piękny świat, o który teraz każdy z nas musi zabiegać. Jednak