Ludzi bardziej przeraża trwonienie pieniędzy, niż ich własnego życia. Obawiają się utraty majątku, przyjaciół, dobrego imienia i pieniędzy niż tego co mają najcenniejsze - SWOJE ŻYCIE! Ja sam wciąż myślę o każdej chwili, która nie miała sensu.