Dzień 106 z 365 DOBRYCH DNI!   W ludzkiej naturze jest czynienie dobra. Zło pochodzi jedynie z braku dobra. Zło jest pustą przestrzenią, którą trzeba wypełnić dobrem.   Mogłoby wydawać się takie proste. I proste jest, ale tylko