Każdy z nas widzi świat w zupełnie inny sposób. Widzimy ludzi według swoich miar i przekonań. Nadajemy czemuś sens lub znaczenie. Czasami większe niż w rzeczywistości ma. Tak samo odbieramy wartość czemuś, co w naszym