Ktoś właśnie robi to, na co Tobie brało odwagi. Ktoś realizuje Twoje marzenie, bo pokochał je bardziej niż Ty. Ktoś sięga po sukces, bo nie odpuścił, jak Ty. Ktoś działa, a więc Ty mu nie