I jak nie kochać tych uśmiechów. To moja rodzina. Przyjaciele na zawsze, aby móc trwać przy sobie, gdy życie wybrało inny bieg. Gdy każdy wybrał inną drogę, aby wieść nową drogę. Choć od lat nieformalnie,