Zbyt często jest mowa o stracie. O tym, co było a odeszło. Zwykle niespodziewanie, jakby wyrwane z naszych rąk, umysłu i serca. Niczym złośliwość losu, który najpierw coś dał, a później odebrał. Jak czas, który