Kiedyś obudziłem się z tymi dwoma zdaniami. Stały się moją dewizą życiową. A zakłada ona, ...

Ja tego nie chciałem! Nigdy bym nie przypuszczał, że tak to się wszystko potoczy. Czułem, ...

Strach przed prawdą jest silniejszy od kłamstwa o nas samych. Lepiej trzymać się utartych szlaków ...

Ludzi bardziej przeraża trwonienie pieniędzy, niż ich własnego życia. Obawiają się utraty majątku, przyjaciół, dobrego ...

Choć większość próbuje udawać dziś normalnych, to jednak świat należy do tych drugich. Steve Jobs ...