Ludzie uwielbiają dawać i dzielić się sobą.

Ludzie uwielbiają dawać i dzielić się sobą. To piękny dar, gdy płynie prosto z serca. Jest jednak coś o czym wielu zapomina.
Dając odbieramy innym możliwość bycia sobą. Gdy dzielimy się z innymi często odbieramy innym prawo do własnego zdania. W wielu przypadkach nie akceptujemy popełniania błędów. Bywa też, że gdy dajemy, to oczekujemy. Najczęściej posłuszeństwa, rekompensaty lub czegoś w zamian, a czasami wypominamy, gdy czujemy rozczarowanie. Jednak i to nie jest, aż tak istotne.
Mówiąc o dobru i dzieleniu się zapominamy o tym, że dobro to również akceptowanie ludzkich słabości, prawa do popełniania błędów lub upadków. Wielu ludziom brakuje prostej umiejętności wybaczania i zrozumienia. A gdy odbieramy to prawo innym, to odbieramy je również sobie.
Być może zbyt mocno trzymamy się własnego świata. Być może czyjś świat wydaje się być mniej dobry i niepoprawny, ale to zawsze jest tylko nasz punkt widzenia. Być może to my nie potrafimy prawdziwie dzielić się z innymi. Szczególnie wtedy, gdy mamy swoje oczekiwania. Gdy dajesz i dzielisz się prawdziwie, to nie oczekujesz. Nie dajesz sobie prawa do wymagania czegokolwiek od drugiego człowieka, gdy dar płynie z prawdziwej i szczerej ofiarności.
Bądź prawdą. Bądź miłością. Bądź sobą.