Na życie się nie czeka. Życie się tworzy.

Kiedyś obudziłem się z tymi dwoma zdaniami. Stały się moją dewizą życiową. A zakłada ona, że w życiu wszystko jest ważne, bo wynika z naszych wyborów i decyzji. Nie zawsze dobrych, ale zawsze mających wpływ na resztę naszego życia. Nie zawsze w porażkach dostrzegamy sens, który przyniesie dopiero przyszłość. Nie ma też powodu, aby nasze decyzje podobały się innym. Oni mają swoje decyzje. I wszystkie należy szanować, bowiem każdy tworzy sam swoje życie.


Na życie się nie czeka. Życie się tworzy. Być może te dwa zdania będą miały dobry wpływ również na Twoje życie. Tylko ty je rozumiesz i znasz kierunek, w którym chcesz podążać. Gdy je zrozumiesz, to weźmiesz całkowicie odpowiedzialność za stery, które trzymasz w swoich rękach. A wtedy przyjdzie odwaga i pasja tworzenia życia takiego, jakiego naprawdę pragniesz.