Akceptuję zło. Nie udaję, że nie istnieje. To pozwala mi dostrzegać w nim to, na ...