Zasada 1 | Weź pod uwagę, że wielka miłość i wielkie osiągnięcia wiążą się z ...