Czas. Wszechświat. Tak określone słowa dla tak mało określonych znaczeń. Do tego stopnia, że nawet ...