Ludzie wciąż mówią o braku miłości. Najbardziej zauważają jednak jej brak wobec samego siebie. Mówią, ...