Ludzi bardziej przeraża trwonienie pieniędzy, niż ich własnego życia. Obawiają się utraty majątku, przyjaciół, dobrego ...