Zasada 1 | Weź pod uwagę, że wielka miłość i wielkie osiągnięcia wiążą się z ...

Ludzi bardziej przeraża trwonienie pieniędzy, niż ich własnego życia. Obawiają się utraty majątku, przyjaciół, dobrego ...