Trwonienie własnego życia

Ludzi bardziej przeraża trwonienie pieniędzy, niż ich własnego życia. Obawiają się utraty majątku, przyjaciół, dobrego imienia i pieniędzy niż tego co mają najcenniejsze – SWOJE ŻYCIE!


Ja sam wciąż myślę o każdej chwili, która nie miała sensu. O tym czy w czasie, który mi został zdołam zrobić wszystko, aby zostawić choć jedno więcej uśmiechnięte serce. I wiem, że zrobię wszystko, co będę tylko mógł, aby ten mój świat wokół mnie był lepszy niż wczoraj. Nie zważam na to, co materialne, bo jest mi tylko wypożyczone. Przykuwam swoją uwagę to siły potężniejszej niż chwilowe pokusy i radości. Szukam dróg do ludzkich serc, aby otworzyć w nich skrywane pokłady miłości, aby uwolnić dobro. To ono zmieni jedną, a później miliony ludzi.

Nie czekam. Świat nie czeka. Moje życie nie czeka. Dziś jest dziś. Dziś jest jedyna szansa, aby nie przejmować się tym co posiadam, a to kim jestem dla siebie i świata. Dziś to czas, który mi pozostał, bo wiem, że jestem tu Tylko na chwilę, jak mój 96 przyjaciel. Niezależnie od opinii, przyjaciół, majątku i pieniędzy odnajduję siłę, aby budzić dobro w sercach tych, których drogi złączyły się z moją.

Szanuj życie. Kochaj dziś.